Project 366, #34

Cannulation of the trachea

Ito ang huling excercise namin sa systemic physiology kanina. Ang cool lang at parang naguundergo lang ng surgery ‘yung manok.

  1. Una ay inanesthesize namin ‘yung manok gamit ang isang gas anesthetic, diethyl ether.
  2. Tinanggalan ng feathers ang manok.
  3. Nag-incise sa may midventral region ng neck.
  4. Ginupit ang balat sa may leeg habang iniiwasan ang trachea. Mga 1 inch ang incision.
  5. Nilabas ang trachea.
  6. Tinahiaan ang trachea tapos rostrally ay pinutol ang mismong trachea.
  7. Pinasukan ng straw ang trachea bilang artificial breathing chorba niya.

Ginawa namin ang exercise ito para maobserbahan ang pinagkaiba ng paghinga ng  mga ibon sa mga mammals. Bukod kasi sa lungs ay may airsacs pa sila. Taray di ba?


19 notes | Reblog | 2 years ago
Posted on February 3rd at 9:00 PM
Tagged as: project 366. 34. trachea. cannulation. vetmed. chicken.
  1. clydiee said: O_O
  2. pomatoninja said: buhay pa rin ba yung manok??..or chickenjoy na??haha
  3. malagkitnagalapong posted this
Theme By: Jahrenesis